Contributie

Algemene informatie


Kleding:
de meisjes gymmen in een zwart/groen gympakje;
te bestellen bij
Nel de Bruin, Postelstraat 4, tel. 501085.

Inschrijfgeld:
2,50.
Contributie:
2,5 tm 11 jaar : 25,00 per kwartaal
12 tm 15 jaar : 26,00 per kwartaal
16 jaar en ouder: 30,00 per kwartaal
Aer/Steps/Recr. : 33,00 per kwartaal

middels automatische incasso!
Frequentie incasso: 4 x per jaar (begin kwartaal)

Opzeggen:

Opzegging lidmaatschap en intrekking van de machtiging dient - uiterlijk twee weken voor het verstrijken van een kwartaal - schriftelijk te worden gericht aan:
mevr. C. Verhoeven, Zilverschoon 11, 4251 KH Werkendam.
Email: c.j.-verhoeven@zonnet.nl

Tevens dient de opzegging mondeling te worden doorgegeven aan de leiding.
Vakanties:
de woensdagmiddag groepen zijn altijd vrij tegelijk met de basisscholen, de overige groepen draaien gewoon door.

Voor alle groepen gelden de kerst- en zomervakantie, gelijk aan de basisschoolvakanties.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Aantal Bezoekers


Copyright 2002-2018